info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
folder โครงสร้าง
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156

account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นายศราวุธ แป้นขำ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 089-901-5550
นายศราวุธ แป้นขำ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 089-901-5550
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0636 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด โทรศัพท์ : 089-901-5550

แผนที่หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พิธีการ หรือพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
อยากทราบว่าถนนสายวัดท่าพง จะมีโครงการ ซ่อมแซมถนนเมื่อไหร่คะ เห็นเป็นแบบนี้มานานแล้ว ไม่ได้แก้ไขให้ดีขึ้นสักที ขอบคุณคะ ประชาชน หมู่ที่ 6 เมื่อ : 2021-05-12 14:36:22 ดู : 3 1
เทศบาลตำบลตะกุด มีแนวทางการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ให้แก่ชุมชนบ้างหรือไม่คะ รุ่งฤดี เมื่อ : 2021-05-12 14:16:11 ดู : 6 1
อยากสอบถาม ว่า รถขยะเทศบาล ออกเก็บทำหมู่ 6 วันไหนบ้างคะ ประชาชน หมู่ 6 เมื่อ : 2021-05-11 13:19:39 ดู : 5 1
ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ว่างมั๊ยคะ สุมาลี เมื่อ : 2021-05-11 13:10:42 ดู : 3 1
ขอเรียนสอบถามว่า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ว่างหรือไม่คะ นงลักษณ์​ เมื่อ : 2021-05-11 13:06:49 ดู : 3 1
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,การรับแจ้งขุดดิน ถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file รายงานผลการมารับบิการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114

play_arrow รายรับ-รายจ่าย
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview123

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet บริเวณเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sh poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง และตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ตามความรับผิดชอบในส่วนราชการของเทศบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file การให้โอนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151

check_box เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
check_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) grade
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview123

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด ใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกำันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานสถิติการใช้บริการ รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file การสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้ 12,698
เดือนที่แล้ว 21,302
ทั้งหมด 109,618