เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
folder โครงสร้าง
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview410

account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นายมานพ แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร : 082-677-0121
นายอนุรักษ์ คำยัง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร : 086-878-9255
นางจันทรา แรกขึ้น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-808-5516
นางสมพิศ แก้วปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06-4665-2263
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview529

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0637 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176

แผนที่หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน


folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดมายืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ตำบลตะกุด เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชร
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลตะกุด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลตะกุด พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326

play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลตะกุด grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file คู่มือ การเลื่อนและแต่งตัั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,การรับแจ้งขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview300
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview279
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพัฒนาชุมชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview281

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview285

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview350

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview342
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318

play_arrow รายรับ-รายจ่าย
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview314
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview348

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
find_in_page สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview260

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
find_in_page รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview372
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview397

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview359

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview333

check_box เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
check_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview240
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview409

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview342

play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
find_in_page ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview323
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview325

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
photo กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกจันทร์แรกของเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
find_in_page บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
photo มอบนโยบายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
photo โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview286

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลตะกุด (e-PlanNACC) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตะกุด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลตะกุด (e-PlanNACC)
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
find_in_page รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกำันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file รายงานสถิติการใช้บริการ รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview348

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview218

play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview293
insert_drive_file รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243

play_arrow การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308