info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [5 ธันวาคม 2564]
กิจกรรมบริจาคเงินสนับสนุนในงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี” ประจำปี 2564 [1 ธันวาคม 2564]
จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลตะกุด ในการจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา [29 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [12 พฤศจิกายน 2564]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 376ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ