เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (งานประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file รายงานผลการมารับบิการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลตะกุด