ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี