info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในองค์กร [20 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
รับมอบถุงปันสุข ตามโครงการวันเด็กตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ 2565 [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 1 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมกราคม 2565 [7 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ส่งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine) [30 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2564 [29 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [29 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมแสดงความยินดี การรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลพ่อดีเด่นประจำจังหวัดสระบุรี [27 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 [24 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสามัญประจำปี ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตะกุด [23 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 292 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 716