info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พิธีการ หรือพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการเทศบาลตำบลตะกุดร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ #โดยสามารถสแ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตะกุด ที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (สถ./ผถ. 3/1)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการพิเศษ โครงการ " เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯ สมัครรับการอบรม ได้ ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศ คำสั่งฉบับล่าสุด ลงวันที่ 1 กพ 2564 ของจังหวัดสระบุรี #ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ทุกคนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมประชาสัมพันธ์งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเอง ใน แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid เพื่อยกระด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเอง ใน แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid เพื่อยกระด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้ 12,691
เดือนที่แล้ว 21,295
ทั้งหมด 109,611