messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
นายเฉลิมพล ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
นายสุพตร สุณะเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-019-5494
- ว่าง -
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายชัยเดช ตรีทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 088-631-8980
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-864-1184
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 089-802-2722
นายจักร์กฤษ เพ็ชรสิงห์
คนงาน
โทร : 061-325-1783

× เทศบาลตำบลตะกุด