info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-4655382
นายเสน่ห์ แสงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 064-4655382
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-9297419
นายปรีชา แก้วปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 064-9297419
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-1214042
นายชำนาญ กล้วยน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 086-1214042
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-9145531
นายแดง ทวีมังสะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-9145531
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-8534588
นางสายัณห์ คำยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-8534588
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-0082515
นายสุภรณ์ สารีรอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-0082515
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-8536073
นางลัดดาวัลย์ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-8536073
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2149210
นางอรุณ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2149210
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-5687964
นายจิระวัฒน์ กล้วยน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-5687964
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-6822755
นายสำรวย อ่วมเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-6822755
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-2417528
นางเพชรรัตน์ ภู่ทองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 099-2417528
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้ 12,693
เดือนที่แล้ว 21,297
ทั้งหมด 109,613