เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box กองสาธารณสุขฯ
นางสาวฉันท์ชนก แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : 081-851-1921
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 086-129-8445
นางสาวณฐิตา แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 098-263-4290
นางสาวเกศินี เกตุเอี่ยม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082-364-5601


× เทศบาลตำบลตะกุด