info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
ตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file การสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88