info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
ตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่าวนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57