info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่าวนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้ 12,678
เดือนที่แล้ว 21,282
ทั้งหมด 109,598