info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow งานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้ 12,715
เดือนที่แล้ว 21,319
ทั้งหมด 109,635