ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟล์ : gUwVw6VMon31026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ให้ผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่เว็บไซต์ >>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main