ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564
ชื่อไฟล์ : pa3LPMLWed114021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สีม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ต่อไป