ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

เทศบาลตำบลตะกุด

 
 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เทศบาลตำบลตะกุด

 
../add_file/

เทศบาลตำบลตะกุด

 

ชื่อไฟล์ : xt8xfygWed103000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wpcHocQWed103053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DE6DWhQMon22702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Po09R20Mon22816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RrPijgdTue93150.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่

../add_file/

อำนาจหน้าที่


ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

../add_file/

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด


ชื่อไฟล์ :

          

       

 อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำต่างๆ 

 

          

       

       

วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน

  

          

       

       

       

วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

  

        

       

    วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

  

       

       

       

 วัดตะกุด หมู่ที่ 1,2 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใรจของประชาชน 

 

 

                                

          

       

 อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำต่างๆ 

 

          

       

       

วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน

  

          

       

       

       

วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

  

        

       

    วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

  

       

       

       

 วัดตะกุด หมู่ที่ 1,2 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใรจของประชาชน 

 

 

                                

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

          

       

 อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำต่างๆ 

 

          

       

       

วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน

  

          

       

       

       

วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

  

        

       

    วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

  

       

       

       

 วัดตะกุด หมู่ที่ 1,2 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใรจของประชาชน 

 

 

                                

../add_file/

          

       

 อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำต่างๆ 

 

          

       

       

วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน

  

          

       

       

       

วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

  

        

       

    วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

  

       

       

       

 วัดตะกุด หมู่ที่ 1,2 เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา จัดงานประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจ พักผ่อนหย่อนใรจของประชาชน 

 

 

                                


ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th
ชื่อไฟล์ : QNwxm18Fri95051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 92nmwGtThu13705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : VEoAR3MFri40228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3OEbCEmThu110842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gUwVw6VMon31026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ให้ผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่เว็บไซต์ >>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่เว็บไซต์ >>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main../add_file/ให้ผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่เว็บไซต์ >>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
ชื่อไฟล์ :

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 

../add_file/

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 


ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : TBqfDd2Wed91905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4dne0GeTue23637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dwW2h4TMon104238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : aVveNtqWed100933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yBukgHOTue55527.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JYohCj3Tue105222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yo7QUAlTue105728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bEQfKGaTue12945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NX3ZCj3Thu22111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wZlCuy2Fri25140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิติบุคคล ผู้ที่เคยติดต่อราชการกับทางเทศบาลตำบลตะกุดเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ทาง http://itas.nacc.go.th/go/eit/26a6rc หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิติบุคคล ผู้ที่เคยติดต่อราชการกับทางเทศบาลตำบลตะกุดเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ทาง http://itas.nacc.go.th/go/eit/26a6rc หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้../add_file/#ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิติบุคคล ผู้ที่เคยติดต่อราชการกับทางเทศบาลตำบลตะกุดเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ทาง http://itas.nacc.go.th/go/eit/26a6rc หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสามารถปริ้นแบบฟอร์มนำมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสามารถปริ้นแบบฟอร์มนำมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ../add_file/ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสามารถปริ้นแบบฟอร์มนำมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19 ../add_file/ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19
ชื่อไฟล์ : นายยุทธนาใจดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่)" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายยุทธนาใจดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่)" ../add_file/นายยุทธนาใจดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่)"
ชื่อไฟล์ : ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19../add_file/ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นช่วงที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลาย ที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ - การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า - การเว้นระยะห่างทางสังคม - การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่น ทางมือถือ "ไทยชนะ" เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้า และเช็คเอาท์ ( Check-out) ก่อนออกจากอาคาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค ตามที่ราชการกำหนด และสามารถติดตามหรือสืบสวนโรค กรณีพบมีผู้ติดเชื้อโควิท-19
ชื่อไฟล์ : นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562 ../add_file/นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f2xGCIETue53343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NmOUXU0Tue53157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากเสพติด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากเสพติด)../add_file/ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากเสพติด)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำลตะกุด โดยกองคลัง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดให้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดฯ นั้น ขณะนี้ กองคลังเทศบาลตำบลตะกุด จะขอแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการแก้ไข ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำลตะกุด โดยกองคลัง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดให้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดฯ นั้น ขณะนี้ กองคลังเทศบาลตำบลตะกุด จะขอแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการแก้ไข ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563../add_file/เทศบาลตำลตะกุด โดยกองคลัง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดให้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดฯ นั้น ขณะนี้ กองคลังเทศบาลตำบลตะกุด จะขอแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการแก้ไข ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2../add_file/ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2
ชื่อไฟล์ : ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 ../add_file/ด้วย สภาเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FeF31jTWed60728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h3EmthJWed60738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YvhfMXzWed60754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b3R1yu0Wed71643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 ตามการประกาศการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย จ. สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกีไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ต ฌ. โรงภาพยนตร์โรงละคร โรงมหรสพ ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ดังนั้น สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ https://qrgo.page.link/ySZD หรือ OR Code ด้านท้ายนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 ตามการประกาศการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย จ. สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกีไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ต ฌ. โรงภาพยนตร์โรงละคร โรงมหรสพ ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ดังนั้น สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ https://qrgo.page.link/ySZD หรือ OR Code ด้านท้ายนี้../add_file/เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 ตามการประกาศการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย จ. สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ฉ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ช. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกีไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ต ฌ. โรงภาพยนตร์โรงละคร โรงมหรสพ ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ดังนั้น สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ https://qrgo.page.link/ySZD หรือ OR Code ด้านท้ายนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา) - ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 - สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลตะกุด - คุณสมบัติ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ - เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง - ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด หรือเพจเทศบาลตำบลตะกุด ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 036200794 ต่อ 18 และ 0979431544 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา) - ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 - สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลตะกุด - คุณสมบัติ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ - เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง - ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด หรือเพจเทศบาลตำบลตะกุด ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 036200794 ต่อ 18 และ 0979431544../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา) - ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 - สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลตะกุด - คุณสมบัติ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ - เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง - ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด หรือเพจเทศบาลตำบลตะกุด ☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 036200794 ต่อ 18 และ 0979431544
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และรับมือกับผลกระทบจากกรณี พายุ “ซินลากู” ตามที่ อำเภอเมืองสระบุรี ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าจากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีพายุ “ซินลากู” พบว่าพายุดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในหลายพื้นที่ และส่งผลให้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยและในฝั่งอันดามัน จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และรับมือกับผลกระทบจากกรณี พายุ “ซินลากู” ตามที่ อำเภอเมืองสระบุรี ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าจากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีพายุ “ซินลากู” พบว่าพายุดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในหลายพื้นที่ และส่งผลให้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยและในฝั่งอันดามัน จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น../add_file/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และรับมือกับผลกระทบจากกรณี พายุ “ซินลากู” ตามที่ อำเภอเมืองสระบุรี ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าจากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีพายุ “ซินลากู” พบว่าพายุดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในหลายพื้นที่ และส่งผลให้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยและในฝั่งอันดามัน จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ “การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ “การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ “การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

../add_file/

ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )


ชื่อไฟล์ :

ความหมายและรูปแบบของความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม

ความหมายและรูปแบบของความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ความหมายและรูปแบบของความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม

../add_file/

ความหมายและรูปแบบของความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9zu0svvThu103641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X81OrWrMon43525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qhCkLMvTue84818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YQ0uf6xWed94934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JGFZNaCThu91617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f1kRsgXThu113118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t4qqfIaTue102303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 77FAFHVTue102420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : smF1RTlMon105138.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #สาระน่ารู้ ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันสวมหน้ากาก 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 #สระบุรีปลอดภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #สาระน่ารู้ ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันสวมหน้ากาก 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 #สระบุรีปลอดภัย ../add_file/#สาระน่ารู้ ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันสวมหน้ากาก 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 #สระบุรีปลอดภัย
ชื่อไฟล์ : bg2cMv2Mon105240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กทรอนิก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กทรอนิก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/../add_file/ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กทรอนิก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/
ชื่อไฟล์ : Buios4ZMon105431.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด../add_file/เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์ : ArhsGxNMon15832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GztNnRnMon15928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i6SpYsCFri112417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tNmoVawMon121358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJeRNOTWed40208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้ 1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม 3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้ 1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม 3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย../add_file/ศปม. ออกประกาศเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 15 ดังนี้ 1. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม 3. การชุมนุม การทำกิจกรรมใดในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กทม./ ผวจ. เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย
ชื่อไฟล์ : 3TEZaSwMon125502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdBrGgZWed114819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : COkLN7mWed15554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด โทรศัพท์ : 089-901-5550 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด โทรศัพท์ : 089-901-5550../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด โทรศัพท์ : 089-901-5550
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hDGO3OiTue93232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : btp42TETue105401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OJgkH0pTue105507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mxNaAncTue105605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dOKICUvTue25951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zupG6bETue102433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o40aJh6Thu101857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : af8d65iWed105929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 30B6eqsThu22651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NRO7V9pThu22824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jM1yC9rThu22941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : J1ljzixFri102011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Rfjp9xWed92032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DrmcJfaWed92432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5ALTZ2BWed101100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : brrvlD6Tue60434.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sBDK6nAWed101200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MzYSZW6Tue60310.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uen3lXxMon32637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด../add_file/ประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : nmlmXjwMon32732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯ สมัครรับการอบรม ได้ ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯ สมัครรับการอบรม ได้ ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี../add_file/ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฯ สมัครรับการอบรม ได้ ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี
ชื่อไฟล์ : rSon9IYTue35512.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : asnF9XUFri32043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HmZqv4SMon31620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการ โครงการ " เราชนะ สำหรับร้านค้าและผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมืองและผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 1.บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ที่ยังไม่หมดอายุ โดยผู้ลงทะเบียนต้องมาดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วัดบ้านกล้วย เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการ โครงการ " เราชนะ สำหรับร้านค้าและผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมืองและผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 1.บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ที่ยังไม่หมดอายุ โดยผู้ลงทะเบียนต้องมาดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วัดบ้านกล้วย เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการ โครงการ " เราชนะ สำหรับร้านค้าและผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมืองและผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 1.บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ที่ยังไม่หมดอายุ โดยผู้ลงทะเบียนต้องมาดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วัดบ้านกล้วย เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ชื่อไฟล์ : P7n7GoVThu20417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการพิเศษ โครงการ " เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการพิเศษรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยตั้งจุดบริการพิเศษ 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 1. วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี 2. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี (หลังโลตัสสระบุรี) 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสระบุรี (ตามเวลาทำการสาขาห้าง) 4. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแค 5. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาเสาไห้ 6. ธนาคารกรุงไทยสาขาแก่งคอย 7. ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าลาน 8. ธนาคารกรุงไทยสาขาพระพุทธบาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ จุดบริการดังกล่าว ต้องจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจะต้องมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติพี่น้องมาดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางผ่าน Google form ในการดำเนินการให้ช่วยเหลือต่อไป เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการพิเศษ โครงการ " เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการพิเศษรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยตั้งจุดบริการพิเศษ 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 1. วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี 2. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี (หลังโลตัสสระบุรี) 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสระบุรี (ตามเวลาทำการสาขาห้าง) 4. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแค 5. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาเสาไห้ 6. ธนาคารกรุงไทยสาขาแก่งคอย 7. ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าลาน 8. ธนาคารกรุงไทยสาขาพระพุทธบาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ จุดบริการดังกล่าว ต้องจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจะต้องมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติพี่น้องมาดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางผ่าน Google form ในการดำเนินการให้ช่วยเหลือต่อไป เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการพิเศษ โครงการ " เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยออกให้บริการพิเศษรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยตั้งจุดบริการพิเศษ 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 1. วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี 2. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี (หลังโลตัสสระบุรี) 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสระบุรี (ตามเวลาทำการสาขาห้าง) 4. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแค 5. ลานจอดรถ ธนาคารกรุงไทยสาขาเสาไห้ 6. ธนาคารกรุงไทยสาขาแก่งคอย 7. ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าลาน 8. ธนาคารกรุงไทยสาขาพระพุทธบาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ จุดบริการดังกล่าว ต้องจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจะต้องมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้ญาติพี่น้องมาดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางผ่าน Google form ในการดำเนินการให้ช่วยเหลือต่อไป เทศบาลตำบลตะกุด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ จุดบริการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hwhkLfAFri32252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JKSwCfJFri32333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TYkXj9KMon31509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JNjs4lXMon31742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี 2.สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 3. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ เขต 1 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดสะตือ -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดสะตือ เขต 2 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดบ้านกล้วย -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี 2.สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 3. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ เขต 1 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดสะตือ -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดสะตือ เขต 2 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดบ้านกล้วย -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564../add_file/วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด ได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี 2.สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 3. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ เขต 1 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดสะตือ -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดสะตือ เขต 2 -หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดบ้านกล้วย -หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด -หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะกุด หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ชื่อไฟล์ : GEGIsPxTue102603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7i8gDpOThu94233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์ www.khonthai.com เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์ www.khonthai.com เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ ../add_file/ท่านสามารถตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์ www.khonthai.com เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ
ชื่อไฟล์ : pa3LPMLWed114021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สีม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สีม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ต่อไป../add_file/เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สีม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : PS28UMHWed60709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X9YV3SzWed60615.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SgfIko0Wed60625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DEEZIMaWed60635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3XFTIBBWed60646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XbcAcNUWed60653.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FEPVhnvThu23433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MRHDp9JTue54007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LD89WAJThu24307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RrkQ8EvThu43042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PIIVJjRFri105327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : idBmKqZThu24908.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตะกุด ที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลตะกุด หรือตามกำหนดการที่แจ้งไว้ และ การทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือ ไม่มีเจ้าของ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โทร 036200794 ต่อ 18 หรือ 0-9794-3154-4 และทำหมันพร้อมกันในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตะกุด ที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลตะกุด หรือตามกำหนดการที่แจ้งไว้ และ การทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือ ไม่มีเจ้าของ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โทร 036200794 ต่อ 18 หรือ 0-9794-3154-4 และทำหมันพร้อมกันในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี../add_file/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลตะกุด ที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลตะกุด หรือตามกำหนดการที่แจ้งไว้ และ การทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือ ไม่มีเจ้าของ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โทร 036200794 ต่อ 18 หรือ 0-9794-3154-4 และทำหมันพร้อมกันในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ชื่อไฟล์ : wa2Pg4iFri100310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ce13pHsFri100346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BC1DnTITue30759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YIEY0vTFri101109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aueDM1oFri101150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CJtTsnmWed43531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fBc0L47Fri101305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mwl1xnUFri101338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nV62vuZFri101413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LmwwWCoFri101503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 43jVl2MMon43929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6uOSYYWFri101536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4AZaShdFri41037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FbcZWaQMon31256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ol0VgxvTue95616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RHWo8iETue95833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AdRyqlOTue100418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wHXGaBTTue101849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z2Pu0QSMon44013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SqgK2RbMon44114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zsUEJpwMon122854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pTX5fT6Mon30237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rj1wdDVThu93619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3pU5uOsThu94653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QvrXsO7Tue20244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5ww22yuFri105035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C9GkjMyFri20050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ypaIO5xThu103849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K68r2wsFri34442.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZywL1ynSat115611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LRu8fdCSat40038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อไฟล์ : T0vioEASat44309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OYnrrCaSat44529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0637 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล saraban@tk.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176 นางสัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุด เบอร์โทร 087-7175333 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0637 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล saraban@tk.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176 นางสัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุด เบอร์โทร 087-7175333../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0637 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล saraban@tk.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176 นางสัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุด เบอร์โทร 087-7175333
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TyIx0JoTue10920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cA6Ju9xTue54341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการดังนี้ 1) นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำตะกุด เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายบุญลา ทวีมังสะ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 3) นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์ สมาชิสภาเทศบาล กรรมการ 4) นายสุภรณ์ สารีรอด ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 กรรมการ 5) นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 กรรมการ 6) นายวิเศษ วรโภชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 7) นางวันทนา ธรรมนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8) นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผอ.รพสต.ตะกุด กรรมการ 9) นางพรทิพย์ พลอยกระจ่าง รก.รร.วัดบ้านกล้วย กรรมการ 10)นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล กรรมการ 11) นางสงกรานต์ จีนบัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการดังนี้ 1) นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำตะกุด เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายบุญลา ทวีมังสะ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 3) นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์ สมาชิสภาเทศบาล กรรมการ 4) นายสุภรณ์ สารีรอด ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 กรรมการ 5) นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 กรรมการ 6) นายวิเศษ วรโภชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 7) นางวันทนา ธรรมนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8) นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผอ.รพสต.ตะกุด กรรมการ 9) นางพรทิพย์ พลอยกระจ่าง รก.รร.วัดบ้านกล้วย กรรมการ 10)นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล กรรมการ 11) นางสงกรานต์ จีนบัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ ../add_file/เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการดังนี้ 1) นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำตะกุด เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายบุญลา ทวีมังสะ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 3) นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์ สมาชิสภาเทศบาล กรรมการ 4) นายสุภรณ์ สารีรอด ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 กรรมการ 5) นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 กรรมการ 6) นายวิเศษ วรโภชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 7) นางวันทนา ธรรมนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8) นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผอ.รพสต.ตะกุด กรรมการ 9) นางพรทิพย์ พลอยกระจ่าง รก.รร.วัดบ้านกล้วย กรรมการ 10)นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล กรรมการ 11) นางสงกรานต์ จีนบัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ
ชื่อไฟล์ : y7MOvdfTue11826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2se0ANNTue54932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ry0rn5ATue60851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ij66OK8Tue61055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aIbC7WWTue61352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IodlTtPTue64113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Kw4HHeWed24455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o6vLYzKWed24831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IcHwjqxWed25337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4jkmrP8Wed32708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GRW4YdTWed44512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : U9mTmqlWed51953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ctXYKAWThu102929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wiNZ60aThu13756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xxHIxjJThu13846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CIng0E0Thu13937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2fIbIczThu14045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xExQVNOThu14142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b58RNiNFri12558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cDvp1HoTue103135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f8SF3d9Tue104002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UYIij6EWed23645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tkNWLnKWed25630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A1F9uYVThu112326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OYK38jXThu112526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1dapazuThu120432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DBDJhLZThu122646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oBSLLrpMon125510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pQ9mR2CMon125620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zR9KcH8Mon34457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : O6vRhXAWed42850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qnWnd4CMon34938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D4HPEb5Mon42314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mxTOAz3Thu95752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5NUrKRgTue115334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SqVw2unTue122039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C4tKsMHTue123255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bBAsfXETue33958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5Fyt7b4Tue41219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - การบริการจัดเก็บมูลฝอยขยะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - การบริการจัดเก็บมูลฝอยขยะ../add_file/- การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - การบริการจัดเก็บมูลฝอยขยะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EbzxLLiTue40629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ - การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ - การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์../add_file/- การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ - การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ชื่อไฟล์ : gMiT74NTue41415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์>> https://twuo.onwr.go.th/https://twuo.onwr.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์>> https://twuo.onwr.go.th/https://twuo.onwr.go.th/../add_file/เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์>> https://twuo.onwr.go.th/https://twuo.onwr.go.th/
ชื่อไฟล์ : zFRErUkWed92013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 541uJA5Wed92107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : odrefXCThu112147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MkFhfCoThu15527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q9LWkBEFri114641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน ../add_file/วัดท่าพง หมู่ที่ 5 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่า สืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : RVXcpyWTue94832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ../add_file/ วัดสะตือ หมู่ที่ 4 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ โดยพระธุดงค์รูปหนึ่งไม่ปรากฎนามและที่มา ได้จาริกผ่านมาแล้วเห็นว่าที่ตรงนี้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ(แม่น้ำป่าสัก)และไม่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งลงความเห็นกันว่าน่าจะสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านของตนบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญวัดอื่นที่อยู่ไกลออกไป จึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้พระธุดงค์รูปนั้นสร้างวัด และตั้งนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนี้แต่เดิมมีต้นสะตือใหญ่อยู่สองต้นเป็นสัญลักณ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านสะตือ และเรียกนามวัดว่า "วัดเสะตือ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดสะตือเจดีย์งาม" เพราะภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่มีความสวยงามและสมบูรณ์มาก ๑ องค์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0637 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0637 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0637 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th
ชื่อไฟล์ : rg4IcPHWed52342.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WcqjEScThu114132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fu7QyCuThu114226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KUgW2Q9Tue43433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NztHdQdThu43745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m07I165Thu51955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JR7bI8OMon43824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0LVZBQtWed21418.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในกลุ่มพนักงานของบริษัท CP อำเภอแก่งคอย ซึ่งได้มีการคัดกรองและตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในพนักงานและประชาชนที่เสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดผู้ป่วยเกิดขึ้นถึง 399 คน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จึงทำให้โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในจังหวัดสระบุรี ไม่พอรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ทางบริษัท CP จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ฟาร์ม CP เก่า) เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงกรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวขึ้น และทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความสำคัญของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และกรณีการรับผู้ป่วยเข้าในพื้นที่ ดังนี้ โรงพยาบาลสนามสำคัญอย่างไร 1.หากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้โรงพยาบาลทั่วไปมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับผู้ป่วยประเภทอื่นๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ 2.หากทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วไป บุคลากรในโรงพยาบาลนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ลดลง 3.การจัดพื้นที่ที่มีระบบและมาตรการในการควบคุม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน 4. การมีโรงพยาบาลสนาม จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง เพราะโรงพยาบาลสนามไม่ได้รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก แต่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร็วที่สุด โดยจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีการจำแนกดังนี้ กลุ่มสีเขียว - จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ - ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว - ส่วนใหญ่ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel กลุ่มสีเหลือง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว - มีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. อายุมากกว่า 60 ปี 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ) 3. โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 5. โรคหลอดเลือดสมอง 6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ 8. ตับแข็ง 9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms) กลุ่มสีแดง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง - มีภาวะปอดปวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - induced Hyoixemia) และโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะกุด จะรับเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด19 แต่ผลตรวจเอกซเรย์ไม่มีการติดเชื้อที่ปอดและ ไม่มีอาการรุนแรง จะถูกนำมาพักรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ดังนั้น ประชาชนทุกท่าน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ เพราะ ทางโรงพยาบาลสนามฯ มีระบบการจัดการเป็นอย่างดี และมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกท่าน เน้นในการดูแลตนเอง หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้ง พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด19 ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลตะกุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในกลุ่มพนักงานของบริษัท CP อำเภอแก่งคอย ซึ่งได้มีการคัดกรองและตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในพนักงานและประชาชนที่เสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดผู้ป่วยเกิดขึ้นถึง 399 คน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จึงทำให้โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในจังหวัดสระบุรี ไม่พอรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ทางบริษัท CP จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ฟาร์ม CP เก่า) เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงกรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวขึ้น และทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความสำคัญของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และกรณีการรับผู้ป่วยเข้าในพื้นที่ ดังนี้ โรงพยาบาลสนามสำคัญอย่างไร 1.หากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้โรงพยาบาลทั่วไปมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับผู้ป่วยประเภทอื่นๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ 2.หากทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วไป บุคลากรในโรงพยาบาลนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ลดลง 3.การจัดพื้นที่ที่มีระบบและมาตรการในการควบคุม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน 4. การมีโรงพยาบาลสนาม จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง เพราะโรงพยาบาลสนามไม่ได้รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก แต่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร็วที่สุด โดยจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีการจำแนกดังนี้ กลุ่มสีเขียว - จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ - ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว - ส่วนใหญ่ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel กลุ่มสีเหลือง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว - มีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. อายุมากกว่า 60 ปี 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ) 3. โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 5. โรคหลอดเลือดสมอง 6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ 8. ตับแข็ง 9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms) กลุ่มสีแดง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง - มีภาวะปอดปวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - induced Hyoixemia) และโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะกุด จะรับเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด19 แต่ผลตรวจเอกซเรย์ไม่มีการติดเชื้อที่ปอดและ ไม่มีอาการรุนแรง จะถูกนำมาพักรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ดังนั้น ประชาชนทุกท่าน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ เพราะ ทางโรงพยาบาลสนามฯ มีระบบการจัดการเป็นอย่างดี และมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกท่าน เน้นในการดูแลตนเอง หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้ง พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด19 ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลตะกุด../add_file/เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในกลุ่มพนักงานของบริษัท CP อำเภอแก่งคอย ซึ่งได้มีการคัดกรองและตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในพนักงานและประชาชนที่เสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดผู้ป่วยเกิดขึ้นถึง 399 คน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จึงทำให้โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในจังหวัดสระบุรี ไม่พอรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ทางบริษัท CP จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ฟาร์ม CP เก่า) เทศบาลตำบลตะกุด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงกรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวขึ้น และทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความสำคัญของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และกรณีการรับผู้ป่วยเข้าในพื้นที่ ดังนี้ โรงพยาบาลสนามสำคัญอย่างไร 1.หากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้โรงพยาบาลทั่วไปมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับผู้ป่วยประเภทอื่นๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่ 2.หากทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วไป บุคลากรในโรงพยาบาลนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ลดลง 3.การจัดพื้นที่ที่มีระบบและมาตรการในการควบคุม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน 4. การมีโรงพยาบาลสนาม จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง เพราะโรงพยาบาลสนามไม่ได้รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก แต่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร็วที่สุด โดยจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีการจำแนกดังนี้ กลุ่มสีเขียว - จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ - ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว - ส่วนใหญ่ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel กลุ่มสีเหลือง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว - มีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. อายุมากกว่า 60 ปี 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ) 3. โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 5. โรคหลอดเลือดสมอง 6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ 8. ตับแข็ง 9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms) กลุ่มสีแดง (ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) - หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง - มีภาวะปอดปวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - induced Hyoixemia) และโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะกุด จะรับเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด19 แต่ผลตรวจเอกซเรย์ไม่มีการติดเชื้อที่ปอดและ ไม่มีอาการรุนแรง จะถูกนำมาพักรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ดังนั้น ประชาชนทุกท่าน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ เพราะ ทางโรงพยาบาลสนามฯ มีระบบการจัดการเป็นอย่างดี และมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกท่าน เน้นในการดูแลตนเอง หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้ง พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด19 ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์ : MDVNuu8Wed21627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p6AmLlLFri45321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ปีพุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลตะกุดนี้ ได้มาจากการที่ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน จึงได้นําปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลตะกุด ในการบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุดซึ่ง ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ช่วงระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป ดิฉันจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ ผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ ภายใต้หลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยยึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) สามารถอธิบายหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ (3) การมีหลักการที่แน่นอนและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ Predictability) ซึ่งหมายความว่า กฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การเข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และรับผิดชอบต่อการทำงานและผลงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ดิฉันยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลตะกุดจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุดให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตมีความสุข ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความดี ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลตะกุด สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ ข้อ 1 นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำ และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตำบลตะกุด 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.3 จะดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้จะนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มาใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่มืดมิด ให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 1.4 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตำบลตะกุดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่เขตเมือง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยลดมลภาวะ ข้อ 2 นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดี ด้วยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาและสร้างสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกําลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี รณรงค์ป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้สร้างเทศบาลตำบลตะกุดให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.1 จัดให้มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีลานกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.4 ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ อปพร. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด 2.5 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 2.6 ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกัน โรครวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด 19) 2.7 ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามและควบคุมปัญหายาเสพติด ข้อ 3 นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.1 จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV SECURITY CONTROL ROOM) 3.2 จัดให้มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อบริการจัดส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 3.4 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ข้อ 4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างจริยธรรม สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล บุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 4.2 สนับสนุนให้มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอย่างถ่องแท้ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาพร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและสามารถทำให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจน 4.5 จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้แบบครบวงจร ( TK PARK ) สร้างสรรค์จินตนาการทางปัญญาอย่างมีความสุข 4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีต่างๆด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น งานกวนข้าวทิพย์ วัดตะกุด, งานกวนข้าวเหนียวแดง วัดบ้านกล้วย, และงานกวนกระยาสารท วัดสะตือ ฯลฯ ข้อ 5 นโยบายด้านพัฒนาสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีโอกาสเพิ่มรายได้ พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.1 สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมหาแหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5.2 จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 5.3 จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของประชาชน ข้อ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 6.1 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 6.2 ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันถ่วงที 6.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการโดยจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) 6.5 จัดให้มีเทศบาลสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ ตรวจสอบ พร้อมจัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ทราบ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ นโยบายทั้งหมดที่ได้นําเสนอมานี้ ได้กำหนดขึ้นโดยคํานึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่น ของดิฉันและคณะที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลตะกุด ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดผลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลตะกุดเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างให้ตำบลตะกุดเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณคะ นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ปีพุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลตะกุดนี้ ได้มาจากการที่ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน จึงได้นําปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลตะกุด ในการบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุดซึ่ง ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ช่วงระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป ดิฉันจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ ผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ ภายใต้หลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยยึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) สามารถอธิบายหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ (3) การมีหลักการที่แน่นอนและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ Predictability) ซึ่งหมายความว่า กฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การเข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และรับผิดชอบต่อการทำงานและผลงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ดิฉันยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลตะกุดจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุดให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตมีความสุข ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความดี ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลตะกุด สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ ข้อ 1 นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำ และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตำบลตะกุด 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.3 จะดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้จะนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มาใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่มืดมิด ให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 1.4 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตำบลตะกุดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่เขตเมือง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยลดมลภาวะ ข้อ 2 นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดี ด้วยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาและสร้างสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกําลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี รณรงค์ป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้สร้างเทศบาลตำบลตะกุดให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.1 จัดให้มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีลานกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.4 ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ อปพร. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด 2.5 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 2.6 ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกัน โรครวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด 19) 2.7 ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามและควบคุมปัญหายาเสพติด ข้อ 3 นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.1 จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV SECURITY CONTROL ROOM) 3.2 จัดให้มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อบริการจัดส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 3.4 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ข้อ 4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างจริยธรรม สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล บุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 4.2 สนับสนุนให้มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอย่างถ่องแท้ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาพร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและสามารถทำให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจน 4.5 จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้แบบครบวงจร ( TK PARK ) สร้างสรรค์จินตนาการทางปัญญาอย่างมีความสุข 4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีต่างๆด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น งานกวนข้าวทิพย์ วัดตะกุด, งานกวนข้าวเหนียวแดง วัดบ้านกล้วย, และงานกวนกระยาสารท วัดสะตือ ฯลฯ ข้อ 5 นโยบายด้านพัฒนาสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีโอกาสเพิ่มรายได้ พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.1 สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมหาแหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5.2 จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 5.3 จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของประชาชน ข้อ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 6.1 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 6.2 ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันถ่วงที 6.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการโดยจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) 6.5 จัดให้มีเทศบาลสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ ตรวจสอบ พร้อมจัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ทราบ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ นโยบายทั้งหมดที่ได้นําเสนอมานี้ ได้กำหนดขึ้นโดยคํานึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่น ของดิฉันและคณะที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลตะกุด ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดผลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลตะกุดเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างให้ตำบลตะกุดเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณคะ นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ../add_file/เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) ปีพุทธศักราช 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลตะกุดนี้ ได้มาจากการที่ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน จึงได้นําปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลตะกุด ในการบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุดซึ่ง ดิฉัน นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ช่วงระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป ดิฉันจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ ผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ ภายใต้หลักการ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงชาวบ้าน มุ่งมั่นพัฒนา หัวใจคือประชาชน ” ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยยึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) สามารถอธิบายหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ (3) การมีหลักการที่แน่นอนและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ Predictability) ซึ่งหมายความว่า กฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การเข้าถึงประชาชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และรับผิดชอบต่อการทำงานและผลงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ดิฉันยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลตะกุดจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลตะกุดให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตมีความสุข ดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตำบลตะกุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความดี ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลตะกุด สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานราชการของนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ ข้อ 1 นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำ และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตำบลตะกุด 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.3 จะดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้จะนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มาใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่มืดมิด ให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 1.4 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตำบลตะกุดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่เขตเมือง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยลดมลภาวะ ข้อ 2 นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดี ด้วยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาและสร้างสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกําลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี รณรงค์ป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้สร้างเทศบาลตำบลตะกุดให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.1 จัดให้มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีลานกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.4 ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ อปพร. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด 2.5 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 2.6 ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกัน โรครวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด 19) 2.7 ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามและควบคุมปัญหายาเสพติด ข้อ 3 นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.1 จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV SECURITY CONTROL ROOM) 3.2 จัดให้มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อบริการจัดส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ไปยังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3.3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 3.4 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ข้อ 4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างจริยธรรม สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล บุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 4.2 สนับสนุนให้มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอย่างถ่องแท้ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาพร้อมกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 4.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและสามารถทำให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจน 4.5 จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้แบบครบวงจร ( TK PARK ) สร้างสรรค์จินตนาการทางปัญญาอย่างมีความสุข 4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีต่างๆด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น งานกวนข้าวทิพย์ วัดตะกุด, งานกวนข้าวเหนียวแดง วัดบ้านกล้วย, และงานกวนกระยาสารท วัดสะตือ ฯลฯ ข้อ 5 นโยบายด้านพัฒนาสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีโอกาสเพิ่มรายได้ พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.1 สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมหาแหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5.2 จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 5.3 จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของประชาชน ข้อ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 6.1 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาลโดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ภายใต้ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 6.2 ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันถ่วงที 6.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการโดยจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) 6.5 จัดให้มีเทศบาลสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ ตรวจสอบ พร้อมจัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ทราบ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ นโยบายทั้งหมดที่ได้นําเสนอมานี้ ได้กำหนดขึ้นโดยคํานึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่น ของดิฉันและคณะที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลตะกุด ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุดที่เคารพ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลตำบลตะกุด อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดผลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลตะกุดเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างให้ตำบลตะกุดเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณคะ นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์ : Th6DVwBTue114245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cMJ1TfbTue44115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fc8PBweThu105519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hbNpWHjThu105602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iG4kvVuThu102743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ 16 มิถุนายน 2564 :: 16.00 ข่าวดี! รพ.สระบุรี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีชื่อในระบบหมอพร้อม เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม) ตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/chkcovidsrbr รายละเอียด - นัดในหมอพร้อม 7-11 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 16-17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 12 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 13-17 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 18 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 18 มิ.ย. เป็นต้นไป >> รอประกาศเพิ่มเติม 20 มิ.ย. 20.00 น. สถานที่รับบริการฉีดวัคซีน: ห้างสุขอนันต์ปาร์ค เวลา 09.00-15.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ 16 มิถุนายน 2564 :: 16.00 ข่าวดี! รพ.สระบุรี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีชื่อในระบบหมอพร้อม เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม) ตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/chkcovidsrbr รายละเอียด - นัดในหมอพร้อม 7-11 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 16-17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 12 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 13-17 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 18 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 18 มิ.ย. เป็นต้นไป >> รอประกาศเพิ่มเติม 20 มิ.ย. 20.00 น. สถานที่รับบริการฉีดวัคซีน: ห้างสุขอนันต์ปาร์ค เวลา 09.00-15.00 น. ../add_file/#ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ 16 มิถุนายน 2564 :: 16.00 ข่าวดี! รพ.สระบุรี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีชื่อในระบบหมอพร้อม เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม) ตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/chkcovidsrbr รายละเอียด - นัดในหมอพร้อม 7-11 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 16-17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 12 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 17 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 13-17 มิ.ย. >> ฉีดวัคซีนวันที่ 18 มิ.ย. - นัดในหมอพร้อม 18 มิ.ย. เป็นต้นไป >> รอประกาศเพิ่มเติม 20 มิ.ย. 20.00 น. สถานที่รับบริการฉีดวัคซีน: ห้างสุขอนันต์ปาร์ค เวลา 09.00-15.00 น.
ชื่อไฟล์ : eEhDg9SMon90459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : POFGnzvMon25747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TukGXRJMon25937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mv3d9WdTue125540.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YJyubrBThu41913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nUlHkKhFri22542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EKGs3spFri41633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1CY7MH9Tue11417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3IADblFThu11852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5bfJhSNThu31811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CM7i9bwTue92052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vw4wy1iTue92228.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Io6a6oMWed32520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O1VdrEbThu12618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Htvpha2Thu62009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VbYZWFUFri23200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zCiRk6tFri24331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AIYMTc6Sun30759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7W5hWUrSun30901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rxyALZHSun30949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wAkYkXgWed92727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t3qIODlFri84133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1AgbxTLFri102011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รูปแบบการจัดจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข ถึง สะพานคลองเพรียว “เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รูปแบบการจัดจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข ถึง สะพานคลองเพรียว “เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566../add_file/รูปแบบการจัดจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข ถึง สะพานคลองเพรียว “เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : 4MsliuFFri112410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OlIjkc5Tue95447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ป่วยที่ทำ Home isolation, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจิตใจจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง - โครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สนับสนุนจากสสส. (Here to Heal) - ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Home Isolation COVID - สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา สามารถติดต่อขอรายละเอียดและเลือกช่องทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้โดย Scan QR Code หรือคลิก https://lin.ee/P77s2bW ให้บริการในเวลา 10.00-21.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต โครงการนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตอย่างเท่าเทียม โดยมี - นักจิตวิทยาจากโครงการ here to heal - นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา - นักจิตวิทยาอาสาจากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา - นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติครบตามมาตรฐานให้บริการ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามจัดสรรเวลาในการบริการอย่างเต็มกำลังค่ะ อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ป่วยที่ทำ Home isolation, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจิตใจจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง - โครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สนับสนุนจากสสส. (Here to Heal) - ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Home Isolation COVID - สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา สามารถติดต่อขอรายละเอียดและเลือกช่องทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้โดย Scan QR Code หรือคลิก https://lin.ee/P77s2bW ให้บริการในเวลา 10.00-21.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต โครงการนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตอย่างเท่าเทียม โดยมี - นักจิตวิทยาจากโครงการ here to heal - นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา - นักจิตวิทยาอาสาจากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา - นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติครบตามมาตรฐานให้บริการ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามจัดสรรเวลาในการบริการอย่างเต็มกำลังค่ะ อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ../add_file/เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ป่วยที่ทำ Home isolation, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจิตใจจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง - โครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สนับสนุนจากสสส. (Here to Heal) - ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Home Isolation COVID - สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา สามารถติดต่อขอรายละเอียดและเลือกช่องทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้โดย Scan QR Code หรือคลิก https://lin.ee/P77s2bW ให้บริการในเวลา 10.00-21.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต โครงการนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตอย่างเท่าเทียม โดยมี - นักจิตวิทยาจากโครงการ here to heal - นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา - นักจิตวิทยาอาสาจากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา - นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติครบตามมาตรฐานให้บริการ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามจัดสรรเวลาในการบริการอย่างเต็มกำลังค่ะ อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ
ชื่อไฟล์ : XUxdfxvTue42443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1.ประกาศเทศบาลำตำบลตะกุด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดรักษาราชการแทน 2. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน 3. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ประกาศเทศบาลำตำบลตะกุด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดรักษาราชการแทน 2. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน 3. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน ../add_file/1.ประกาศเทศบาลำตำบลตะกุด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดรักษาราชการแทน 2. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน 3. คำสั่งเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดปฏิบัติราชการแทน
ชื่อไฟล์ : S3ZkBHVWed23758.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LcfOJzTMon13851.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3RP4lFYTue104806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kn6D1pSWed93031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z9ptQM1Wed93117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yYLOKYBWed93152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i2nuq0xWed93222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VGwFt2zThu110956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3rxZa1jMon10907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3HpqO46Mon13748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลวังศาลา จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๕ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ -๕๙๓ -๒๔๑ -๒ ต่อ ๑๐๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๔ - ๕๙๓ -๒๔๐ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.wangsala.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลวังศาลา จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๕ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ -๕๙๓ -๒๔๑ -๒ ต่อ ๑๐๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๔ - ๕๙๓ -๒๔๐ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.wangsala.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น ../add_file/ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลวังศาลา จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังศาลา เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๕ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ -๕๙๓ -๒๔๑ -๒ ต่อ ๑๐๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๔ - ๕๙๓ -๒๔๐ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.wangsala.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๖ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๖ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น ../add_file/ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๖ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
ชื่อไฟล์ : ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๗ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ) ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๗ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ) ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น../add_file/ ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้ (1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย (2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ ๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ -๒๐๐ -๗๙๔ ต่อ ๑๐ ๓. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๓๖ - ๓๔๐ -๖๓๗ ๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tk.go.th ๕. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ๖. ผ่านทาง page facebook ของเทศบาลตำบลตะกุด ๗. ผ่านทาง LINE Official Account เทศบาลตำบลตะกุด ( ID @105ddcao ) ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
ชื่อไฟล์ : Qmrc36UFri123136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vYhfdo2Thu30018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ROyOwi3Thu30140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fcCZLxcMon94230.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กระทรวงสาธารณสุขเปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพ https://bit.ly/3CVIKnk อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ #โควิด19 #วัคซีนโควิด #กระทรวงสาธารณสุข #กรมควบคุมโรค #ไทยรู้สู้โควิด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงสาธารณสุขเปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพ https://bit.ly/3CVIKnk อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ #โควิด19 #วัคซีนโควิด #กระทรวงสาธารณสุข #กรมควบคุมโรค #ไทยรู้สู้โควิด../add_file/กระทรวงสาธารณสุขเปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพ https://bit.ly/3CVIKnk อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ #โควิด19 #วัคซีนโควิด #กระทรวงสาธารณสุข #กรมควบคุมโรค #ไทยรู้สู้โควิด
ชื่อไฟล์ : 6pq5keRMon94406.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : “ประกาศบริการฉีดวัคซีนโควิด” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “ประกาศบริการฉีดวัคซีนโควิด” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค../add_file/“ประกาศบริการฉีดวัคซีนโควิด” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค
ชื่อไฟล์ : SDxffI4Thu111008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Wtz1voThu111120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eTIyDlYThu111225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wxLyJ47Thu111402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eFZ6aQvThu111508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q7ETFPxTue13056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1DEnTuSTue13207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XbMBs9yTue13507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UsqOqL1Mon95049.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลตำบลตะกุด เปิดรับให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ลง ทะเบียนขอรับวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) โดยสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างคะ https://forms.gle/i6MQeUBcG6a86yD8A file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลตำบลตะกุด เปิดรับให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ลง ทะเบียนขอรับวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) โดยสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างคะ https://forms.gle/i6MQeUBcG6a86yD8A../add_file/ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลตำบลตะกุด เปิดรับให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ลง ทะเบียนขอรับวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) โดยสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างคะ https://forms.gle/i6MQeUBcG6a86yD8A
ชื่อไฟล์ : AWMI993Wed12029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qA7rcv5Wed12055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tl1tM5xWed12118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XqA4H2cWed31526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vu7C3kkWed114501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S5FLPe0Wed35104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ccJUqVfWed35225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GAO4r3VWed35335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FlEgVJQWed35607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1DpbhnLWed35700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G8xT5UUWed35810.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RZAPK4cMon95950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 Please check the registered names for getting COVID-19 vaccine. ***กรุณาจดลำดับที่ วันเวลา ในวันเข้ารับวัคซีนของท่านไว้ แล้วนำมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบรายชื่อในวันที่ท่านเข้ารับวัคซีน สแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์นี้คะ รายชื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 https://bit.ly/3hy4cWr รายชื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 shorturl.asia/qoPnM รายชื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 shorturl.asia/wlRpS รายชื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 shorturl.asia/iGCAY ขอให้ท่านตรวจสอบ วันและเวลาในการเข้ารับฉีดวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีน : โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่มีรายชื่อ ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 097-9431544 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 Please check the registered names for getting COVID-19 vaccine. ***กรุณาจดลำดับที่ วันเวลา ในวันเข้ารับวัคซีนของท่านไว้ แล้วนำมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบรายชื่อในวันที่ท่านเข้ารับวัคซีน สแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์นี้คะ รายชื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 https://bit.ly/3hy4cWr รายชื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 shorturl.asia/qoPnM รายชื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 shorturl.asia/wlRpS รายชื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 shorturl.asia/iGCAY ขอให้ท่านตรวจสอบ วันและเวลาในการเข้ารับฉีดวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีน : โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่มีรายชื่อ ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 097-9431544 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม../add_file/ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 Please check the registered names for getting COVID-19 vaccine. ***กรุณาจดลำดับที่ วันเวลา ในวันเข้ารับวัคซีนของท่านไว้ แล้วนำมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบรายชื่อในวันที่ท่านเข้ารับวัคซีน สแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์นี้คะ รายชื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 https://bit.ly/3hy4cWr รายชื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 shorturl.asia/qoPnM รายชื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 shorturl.asia/wlRpS รายชื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 shorturl.asia/iGCAY ขอให้ท่านตรวจสอบ วันและเวลาในการเข้ารับฉีดวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีน : โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่มีรายชื่อ ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 097-9431544 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : pGU142AMon43616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h9QgxN0Tue32329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kkycK4qFri41140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MnXadFmTue40032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1SDTdieTue22933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xQAz8OnTue23020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tjF5NM6Thu85747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R9xHWVZMon32018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gKCsXKqMon35224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wKwiemHMon35416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SvWWMj1Mon35543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเทศบาลตำบลตะกุดได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566) 2. มิเป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย) ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯกับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน โทร 036-200794 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเทศบาลตำบลตะกุดได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566) 2. มิเป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย) ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯกับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน โทร 036-200794../add_file/ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเทศบาลตำบลตะกุดได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566) 2. มิเป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย) ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯกับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน โทร 036-200794
ชื่อไฟล์ : qfpUYKDTue24632.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eIXp8WvTue30829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iJFoPmyTue31024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHQAdBMSun114914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DdUSxhlSun115057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lSlWftwSun115506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mAxAQm3Mon21556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n98o3m4Wed21526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ar8m7yhWed21613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sIJd6X9Mon24620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aCxAYFuTue104437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ELkkdudWed102139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vCCOsZhWed33550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 48igaAOMon122155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S8zDVjuTue60707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : cBADqUQTue60852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fs6NyzKSat11450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tP09fZ2Sat11617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vcT5pV8Sat11721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eKM9OkqSat11813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 38mWOXaThu22148.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TiYzxa2Mon125646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F2Qg46CWed110334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nxy5OzJThu94816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bQihKpAThu13530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CADG1MiTue42214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MLaboOLTue42336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SqRQ3YEWed112625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nnOhLMDWed21335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k6J9j9TWed21821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2PnooztWed30228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sXTo1kPWed30257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xRnapaOWed30316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KPe7bbxFri111315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oD7n0svFri111530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XZIwZtQFri111616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8sjiBPtFri34058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ จึงขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหารและ ธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรจุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้และเสี่ยงอันตราย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ จึงขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหารและ ธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรจุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้และเสี่ยงอันตราย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ จึงขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหารและ ธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรจุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้และเสี่ยงอันตราย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3. สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสามารถนำส่งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โทร. 036-340759-60 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โทร.036200794 ต่อ 18 หรือ 0979431544 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลตะกุด