info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลตะกุด
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ใส่ code:

 เสาไฟฟ้าริมถนนบรอบอ่างเก็บน้ำรอบเก็บน้ำคลองเพรียว ไม่สามารถให้ความสว่างที่เพียงพอต่อการสัญจรในเวลากลางคืน อีกทั้งบางเสาไฟไม่สามารถใช้งานได้ การเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวในช่วงกลางคืนค่อนข้างมืดและเปลี่ยว จึงเกรงว่าประชาชนที่ผ่านบริเวณนี้อาจประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมืดและไม่ได้มีผู้สัญจรในเวลากลางคืนมากนัก จึงอาจนำไปสู่การปล้น ชิงทรัพย์ในพื้นที่ได้ จึงเรียนมาเพื่อซ่อมไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งเสาไฟบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้สัญจร

ตามที่ เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางช่องเว็บไซต์เทศบาลตำบลตะกุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ความสว่างไฟทางสาธารณะบริเวณรอบคันอ่างชลประทาน มีความสว่างไม่เพียงพอ นั้น เทศบาลฯ ขอชี้แจงว่า โคมไฟทางดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (นีออน) ที่ติดตั้งกับเสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลตะกุด เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา 2. โคมไฟเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ รับผิดชอบ ตามข้อ 1.นั้น ได้ดำเนินการซ่อมบำรุง และติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติมไปแล้ว เพื่อให้มีความสว่าง เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม เทศบาลฯ ต้องถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสระบุรี และกรมชลประทาน ด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไป-มา จึงได้เสนอโครงการจัดทำสวนสาธารณะ บริเวณถนนรอบบึงชลประทานฯ ซึ่งตามโครงการฯ ก็จะต้องมีการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้มีความสว่างมากขึ้น ขณะนี้เทศบาลฯได้กำลังประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:09 เมษายน 2564)

การสร้างสะพานทำให้เกิดฝุ่นเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เริ่มทำถึงตอนนี้ยังไม่มีการจัดการเลย เห็นรดน้ำแต่ในแค้มคนงาน.เด็กๆในบ้านหายไอยังไม่หายเลย

เทศบาลตำบลตะกุด รับทราบค่ะ และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:03 มีนาคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 725