info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด : วันที่ 24 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2576 ในการนี้ นางสมสุข ฐานะวร ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ พิธีอ่านสาสน์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2564 กิจกรรม เคารพธงชาติ แสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้ 12,684
เดือนที่แล้ว 21,288
ทั้งหมด 109,604