เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รับมอบกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 70 กล่อง
รายละเอียด : วันนี้ (21 เมษายน 2565) เวลา 11.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด/ประธานคณะกรรมบริหารศูนย์ร่วมสุขชุมชนต้นแบบตำบลตะกุด , นางสัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ ปลัดเทศบาล , นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรี , นางจันทรา แรกขึ้น เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้รับมอบกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 70 กล่อง เพื่อนำไปต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ในขนาดพื้นที่ 100 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ ในนามของคณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมสุขชุมชนต้นแบบตำบลตะกุด และ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด