info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดินโคลนถล่มพร้อมให้ความช่วยเหลือมอบชุดอุปโภคบริโภคในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยภัย (ดินโคลนถล่ม)
รายละเอียด : วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดินโคลนถล่มพร้อมให้ความช่วยเหลือมอบชุดอุปโภคบริโภคในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยภัย (ดินโคลนถล่ม) จำนวน 8 ครอบครัว
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 411