เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันนี้ (24 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2576 ในการนี้ นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ,คณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ , พนักงานตามภารกิจและทั่วไป , พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ พิธีอ่านสาสน์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น และพนักงานจ้างดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด