ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดใช้สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด (ปิดซ่อมแซม) (04 กันยายน 2562) 8
ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง “ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประจำเดือนกันยายน 2562” (03 กันยายน 2562) 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถโรงหนัง(รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่) (23 สิงหาคม 2562) 47
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 สิงหาคม 2562) 11
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก (19 สิงหาคม 2562) 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (19 กรกฏาคม 2562)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คูณอัญชลี ศรีสุนทร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเ (28 มิถุนายน 2562) 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด (26 มิถุนายน 2562) 28
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (18 มิถุนายน 2562) 26
"ชาวตะกุดร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" (17 มิถุนายน 2562)

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด (06 กันยายน 2562) 3
ประกาศใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet (06 กันยายน 2562) 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนเมษายน 2562) (19 มิถุนายน 2562) 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมีนาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) (19 มิถุนายน 2562) 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมกราคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนธันวาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561) (19 มิถุนายน 2562) 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 49

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพลเมืองดี ต้านยาเสพติด” ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดตะกุด หมู่ที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กหรือเยาวชน ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตะกุด เด็กและเยาวชนในเขตตำบลตะกุด มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่กลุ่มที่เข้มแข็ง - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาเสพติด - กิจกรรมป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่อนาคตที่มั่นคง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหน่วยงาน กองพันนักเรียนการรบพิเศษ กรมนักเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ร้อยโ (28 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาให้บริการจัดฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรัตนาราม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ชาวบ้านตำบลตะกุด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน (13 ภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ในตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นด้านกีฬา เพื่อลดปัญหาการมั่วสุม และไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เช่น เต้นแอโรบิค เปตอง ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่เวลา08.00 น. เป็นต้นไป (17 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตะกุดได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นกลัวตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีท่านสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก พาหะนำโรคโดยยุงชนิดต่างๆ และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือการ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควัน วิธีการพ่น และการบำรุงรักษา โดยนายเอกราช หลากสุขถม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพาหะนำโรค วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการอบรมครั้งนี้ (8 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ