ชื่อเรื่อง: การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี
ชื่อไฟล์: d4CbBhHWed112914.jpg