ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังรูปทรงแชมเปญ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-0904 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อยาชุดประจำบ้าน จำนวน 175 ชุด เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ รอบบริเวณที่ตั้งจุดตรวจริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่งานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาเดินระบบสายแลนด์คอมพิวเตอร์และปลั๊กไฟฟ้าใช้กับคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยดินลูกรัง บริเวณหมุู่บ้านริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยตามระยะทาง หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 433 สระบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 5 ช่วงศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed เหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสถานที่การจัดงานลอยกระทง ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอลดีดี (LED TV) ขนาด 75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเกตุมณี หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ความยาว 500 เมตร บริเวณฝั่งซ้ายหน้าร้านครัวปลาสราวุธ (ถนนเทศบาล 1) ถึงท่อระบายน้ำเดิมเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล.บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 ถึงแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงตะกุด หมู่ที่ 1 , 2 และ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณเลียบถนนหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำดิบ โรงกรองประปาเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างขยายเขตไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตัวล็อคมาตรวัดน้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
1 - 50 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด