ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวภายในเทศบาล
367
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (24 มกราคม 2561)5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการปิดประกาศจึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดู แผนที่ แผนผังข้อกำหนด และรายการประก (19 มกราคม 2561)6
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตะกุดสวดมนต์ข้ามปี สร้างความดีให้แก่ตน ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 ธั (29 ธันวาคม 2560)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (21 ธันวาคม 2560)5
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (13 ธันวาคม 2560)13
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่า ที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตเ (01 พฤศจิกายน 2560)12
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภา (01 พฤศจิกายน 2560)11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลตะกุด ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561- (01 พฤศจิกายน 2560)4
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านชำระภาษีตรงเวลา (01 พฤศจิกายน 2560)11
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ (25 ตุลาคม 2560)7
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ (ภารกิจงานดอกไม้จันทน์) (20 ตุลาคม 2560)17
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ตุลาคม 2560)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 กรกฏาคม 2560)4
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1 (19 กรกฏาคม 2560)5
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (17 กรกฏาคม 2560)29
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อห (20 มิถุนายน 2560)6
ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิถุนายน 2560)44
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (07 มิถุนายน 2560)10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งขยะอันตราย (29 พฤษภาคม 2560)37
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (27 เมษายน 2560)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำหมัน แมว และ สุนัข ฟรี (19 เมษายน 2560)40
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน Part Time ปฏิบัติงานที่ โฮมโปร สาขาสระบุรี (24 มีนาคม 2560)4
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (24 มีนาคม 2560)6
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559)16
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559)4
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559)10
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตรงเวลา (17 พฤศจิกายน 2559)3
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559)6
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559)6
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559)3
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559)10
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559)6
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559)4
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดฌาปนกิจศพ พันเอกประกอบ สาตรโสภา ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด (17 มีนาคม 2559)16
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (11 มีนาคม 2559)16
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตะกุด (03 มีนาคม 2559)11
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เรื่อง แจ้งช่องทางในการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา (26 กุมภาพันธ์ 2559)30
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (04 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย (เทศบาลตำบลตะกุด จะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ()
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (19 พฤศจิกายน 2558)5
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำใบแจ้งเตือนตัดปลอมและแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (28 ตุลาคม 2558)43
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 ตุลาคม 2558)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2558)7
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2558)4
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (08 ตุลาคม 2558)49
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านชำระภาษีตรงเวลา (08 ตุลาคม 2558)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษี (08 ตุลาคม 2558)22
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด รับแบบพิมพ์แสดงรายการ (08 ตุลาคม 2558)15
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) (08 ตุลาคม 2558)5
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2558)23
51 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ