ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กิจกรรมเทศบาล
4825

ขอขอบคุณผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพิ่มเติม ดังนี้1 คุณมนต์ฤดี ประกอบกิจ จำนวน 1 เครื่อง2 ด.ญ.สุวีรา ขันธวิทย์ จำนวน 2 เครื่อง3 น.ส.บุณยวีย์ ขันธวิทย์ จำนวน 1 เครื่อง 4 นายสมหมาย พวงกุหลาบ จำนวน 5 เครื่อง5 นางนัยนา วิรัติ จำนวน 2 เครื่อง6. นางสาวชัญญานุช วัดเมือง จำนวน 5 เครื่อง7.นางกัญญา สุวรรณเวช จำนวน 1 เครื่อง8. นางพรรณิภา วิไลเลิศ จำนวน 2 เครื่อง9. นางสงกรานต์ จีนบัว จำนวน 8 เครื่อง10. นายวีระ สินพรหม จำนวน 1 เครื่อง11. นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม จำนวน 2 เครื่อง12. นางสิริพร ศรีเปรม จำนวน 4 เครื่องเทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญในโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโครงการนี้ ยังรอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากท่านอยู่นะคะ ติดต่อบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร 036 - 200794 (6 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (7 ภาพ)
แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก นางสมพิศ แก้วปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด จำนวน 9 เครื่อง นายยุทธนา ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 เครื่อง ประชาชน 97 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (3 ภาพ)
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ขอแจ้งรายนามผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่ากับเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ (3 ภาพ)
แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คุณอธิปพงศ์ งามสวัสดิ์จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุด ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (1 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เผยแพร่โดย Kitika Chankhum · 16 นาที · เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง (1 ภาพ)
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตะกุด จัดทำโครงการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง (ไม่หยุดพักเที่ยง) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษีทุกท่านคะ “ตะกุดก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล ด้วยเงินรายได้จากภาษีของท่าน” (1 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นจำนวนมาก (10 ภาพ)
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของอำเภอเมืองสระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตามหลักการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ การนำกลับมาใช้ใหม่ โดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้กล่าวต้อนรับ ว่าที่เรือตรี ศรันยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี ประธานในพิธี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” อำเภอเมืองสระบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ กำหนดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง มีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง การจัดแสดงนิทรรศการและคัดแยกขยะตามหลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง มามอบภา (23 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (จุดตรวจรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านจุดบริการ จุดพักรถ แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศการปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (15 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล อถล.ตำบลตะกุด ผู้นำชุมชน และอสม. ในโครงการ Big cleaning Day ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และส้วมสาธารณะ รวมทั้งการทำความสะอาดสำนักงาน ณ วัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดบ้านกล้วย และสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พัฒนาคุณภาพการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดโดยการจัดตั้ง “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” และให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน (17 ภาพ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (6 ภาพ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (0 ภาพ)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้มอบบ้านตามโครงการชุมชนซ่อม/สร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ให้แก่ นางลั้ง ศรีนวล อายุ 80 ปี ณ บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการซ่อม/สร้าง จาก สำนักงานพัฒนากองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 จำนวนเงิน 83,300 บาท (4 ภาพ)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดสระบุรี” ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามมติองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (WORLD SOIL DAY) (4 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บึงชลประทานหน้าเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด โดยในงานได้มีกิจกรรมการแสดงชุดสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงจาก อสม.และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม โดยผู้ชนะการประกวดกระทง ได้แก่ นายนันทวุฒิ อิ่มอ้วน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.วิสันต์ น้อยเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.คชสาร ขุนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (30 ภาพ)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ยวน ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (16 ภาพ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (13 ภาพ)
วันที่ 22 ตุลาคม2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะจิตอาสา จากหน่วยงานในพื้นที่นำโดย นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด นางจันทรา แรกขึ้น ประธาน อสม. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหนะ (ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย) เชิงรุกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาด ปลอดจากขยะ สร้างสุขภาพคนไทยแข็งแรง และ อสม. ณ วัดบ้านกล้วยหมู่ที่ 5 และ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 (17 ภาพ)
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม2561นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ในส่วนของอำเภอเมืองสระบุรี นำโดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองทุกตำบล ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.จากนั้นร่วมปลูกดอกปอเทือง บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่เพื่อบำรุงดินและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม (53 ภาพ)
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้านประมง ของแหล่งน้ำจังหวัดสระบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลากลางแห่งใหม่ (ทำบุญเพล) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน “เขาหนองหอย” ซึ่ง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี) ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชน ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการดูแลและรับทราบปัญหาของชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัทฯ และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันกับบริษัทฯ ตามหลักการบริหารจัดการของ SCG พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ณ พื้นที่ชุมชนเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมได้แก่ 1. ทาสีเครื่องเล่น/เครื่องออกกำลังกายของชุมชน 2. ทำกิจกรรม 5ส. ให้กับชุมชน 3. ซ่อมแซม และทาสีลูกระนาดที่ถนน ให้กับชุมชน 4. เปลี่ยนป้ายจราจรบางส่วน ให้กับชุมชน (3 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ณ วัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (6 ภาพ)
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านกล้วยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนเดย์ 2018 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้พร้อมในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลกที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการจัดซุ้มนิทรรศการอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (11 ภาพ)
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมทั้งออกบูธขายสินค้าของตำบลตะกุด อาทิเช่น ขนมใส่ไส้ มะนาว ขนมจีนน้ำยา กล้วยฉาบ ซาลาเปา และแสดง “จุดสาธิต” การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโนใต้ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีอันเชิญองค์ครุฑศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (17 ภาพ)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้จัดให้มีการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ในตำบลตะกุด (ภาคปฏิบัติ) รวมถึงการบรรยายการป้องกันและระบบอัคคีภัย อาทิ องค์ประกอบของไฟ,ประเภทของไฟ,การใช้น้ำยาเคมีในการดับไฟ/วิธีการดับไฟ ประเภทต่าง ๆ , การสาธิตใช้เครื่องดับเพลิงแต่ละชนิด (ภาคทฤษฎี) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระบุรี (11 ภาพ)
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีจัดงานวัน แม่แห่งชาติ พร้อมนำผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (16 ภาพ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 (1 ภาพ)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ย้อนตำนานสระบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" ประจำปี 2561 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (2 ภาพ)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณบึงตะกุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณบึงตะกุด (วัดตะกุด) ตำบลตะกุด โดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี และผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 600 คน ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบึงตะกุดให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม อีกทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง ต่อไป (15 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในตำบล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด (10 ภาพ)
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับท่านพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง ตำบลตะกุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ภาพ)
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในตำบลตะกุด โดยท่านนายกสมศักดิ์ พวงกุหลาบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลตะกุด สมาชิก อสม.ตำบลตะกุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เข้าร่วมขบวนรณรงค์ผ่านถนนเส้นทางในตำบลตะกุด และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด (7 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 - 6 อสม.ตำบลตะกุด จัดโครงการนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพ กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุ ชุมชนและหน่วยงานราชการ (5 ภาพ)
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธงชาติไทย และขอเชิญชวนข้าราชราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน แต่งกายด้วยสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 (1 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และประชาชนทุกภาคส่วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้มีการนำเสนอ เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ ผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอเมืองสระบุรี แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี และนโยบายของรัฐบาล ในการตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุดต่อไป (5 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมอาสาพ่นหมอกควัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำหมู่บ้าน ทุกหมู่ และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตะกุด ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้เรื่องสารเคมีและเครื่องพ่น การเลือกใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและไม่เกิดโรคระบาดได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกราช หลากสุขถม เจ้าพนักงานควบคุมพาหะนำโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (9 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมอาสาพ่นหมอกควัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำหมู่บ้าน ทุกหมู่ และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตะกุด ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้เรื่องสารเคมีและเครื่องพ่น การเลือกใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและไม่เกิดโรคระบาดได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกราช หลากสุขถม เจ้าพนักงานควบคุมพาหะนำโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (0 ภาพ)
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดตะกุด การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และมูลนิธิสว่างรัตนตรัยฯและในโครงการฯ ดังกล่าว มีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การสาธิตพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ การออกร้านขายสินค้า OTOP สระบุรี แจกพันธุ์พืชจากเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี และบริการตัดผมฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองสระบุรี การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.ตำบลตะกุด โครงการชุมชน (13 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกัน เรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดการบูรณาการทำงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน (5 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในวันเดียวกันช่วงบ่าย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น (สถ.) ผต.สธ. ได้มาตรวจเยี่ยมแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ได้ส่งเสริมให้มีสระว่ายน้ำ เด็กจะได้ว่ายน้ำเป็น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน (4 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล โดยวิธีกำจัดขยะเปียก และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชมรม กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤษ์ และต้นพิกุล จำนวน200ต้น ณ วัดตะกุดบริเวณริมบึงตะกุดตามที่มีมติ ครม.กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ " (2 ภาพ)
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด โดยสภาวัฒนธรรมตำบลตะกุด ร่วมกับวัดตะกุดโดยพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และประชาชนตำบลตะกุด ได้ร่วมกันจัดโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตำบลตะกุด เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวตำบลตะกุด ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในตำบลตะกุด นอกจากกิจกรรมกวนข้าวทิพย์แล้ว ยังมีการสงฆ์น้ำพระ มอบข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้ การรำบวงสรวงและบูชาหลวงพ่อทันใจ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้สูงอายุที่มารับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด มาให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปรับตัวต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ (2 ภาพ)
186 กิจกรรม : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ